• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Công nghệ RF

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Đo kiểm thiết bị, dịch vụ di động công nghệ RF Readying wireless devices for network deployment is an increasingly diverse and difficult challenge. In addition to voice and video quality, you need to thoroughly test areas like signaling, data throughput and mobility. Spirent’s industry-leading radio access test systems cover these critical test areas for all wireless devices.
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO