• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Hệ thống kết nối dữ liệu trong các phương tiện giao thông

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Đo kiểm, tối ưu hóa kết nối dữ liệu trong các phương tiện giao thông In-car networks are providing more convenience, more safety, and more infotainment options than ever before. With Spirent, you can test, refine, and optimize all aspects of in-car, V2V, and V2X connectivity to provide the experiences that modern drivers and passengers demand.
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO