Điện thoại IP Grandstream có dải sản phẩm rất rộng, giá thành rẻ, cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp VoIP với chi phí tiết kiệm nhất về đầu tư và chi phí liên lạc. Với các doanh nghiệp cần một hệ thống liên lạc đồng bộ, Grandstream có thể đáp ứng tốt từ các điện thoại bàn VoIP tới điện thoại không dây wifi, điện thoại Video, tai nghe cho trung tâm cuộc gọi, các phụ kiện lắp đặt, cùng với tổng đài IP Grandstream, cho một hệ thống truyền thông số hoàn thiện.


->> Chọn điện thoại VoIP

->> Chọn tổng đài IP PBX

->> Chọn thiết bị Gateway

->> Chọn máy chấm công

->> Chọn Camera IP