Điện thoại IP Matrix được thiết kế tiện dụng, giàu tính năng, mang lại một trải nghiệm truyền thông VoIP mới cho các doanh nghiệp. Điện thoại IP Phone Matrix phong phú về chủng loại, từ nghe gọi cơ bản tới điện thoại IP Video, kết hợp với tổng đài IP Matrix và các giải pháp tổng đài IP PBX khác hướng tới truyền thông hợp nhất, hình thành hệ thống VoIP tiên tiến cho người dùng. Matrix là một trong số ít nhà sản xuất có khả năng cung cấp giải pháp liên lạc hoàn thiện về VoIP trên thế giới, có khả năng cung cấp thiết bị đầu cuối và tổng đài PBX đồng thời.


->> Chọn điện thoại VoIP

->> Chọn tổng đài IP PBX

->> Chọn thiết bị Gateway

->> Chọn máy chấm công

->> Chọn Camera IP