Máy đo truyền dẫnSo sánh sản phẩm (0)


Máy đo cầm tay E1, Datacom, ethernet - TX130e

Máy đo cầm tay E1, Datacom, ethernet - TX130e

TX130e là máy đo cầm tay hỗ trợ các tính năng đo E1, datacom, IP/ Ethernet (10/10/1000Base-T, 1000Ba..

Máy đo Ethernet cầm tay MX100e+/MX120e+

Máy đo Ethernet cầm tay MX100e+/MX120e+

MX100e+/MX120e+ là máy đo cầm tay IP/ Ethernet hỗ trợ các giao diện 10/10/1000Base-T, 1000Base..

Máy đo đa dịch vụ MPA

Máy đo đa dịch vụ MPA

RxT là thiết bị đo đa năng IP/Ethernet, OTN, PDH/SDH phù hợp với các ứng dụng đo kiểm trong phòng th..

Máy đo đa dịch vụ MTT Plus

Máy đo đa dịch vụ MTT Plus

MTT Plus là thiết bị đo đa năng, thực hiện các chức năng đo kiểm khác nhau bằng cách thay đổi module..

Máy đo đa dịch vụ MTX150

Máy đo đa dịch vụ MTX150

MTX150 là thiết bị đo đa năng được tích hợp nhiều chức năng đo kiểm OTN, SDH, SONET, PDH, DSn, ..

Máy đo đa dịch vụ RxT

Máy đo đa dịch vụ RxT

RxT là thiết bị đo đa năng, thực hiện các chức năng đo kiểm khác nhau bằng cách thay đổi module đo t..

Máy đo đa dịch vụ UX400

Máy đo đa dịch vụ UX400

UX400 là thiết bị đo đa năng, thực hiện các chức năng đo kiểm khác nhau bằng cách thay đổi module đo..

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)