Thiết bị VoiP Gateway, thiết bị GSM Gateway là giải pháp chuyển đổi các giao diện khác nhau GSM, TDM, VoIP, Analog sử dụng trong hệ thống truyền thông liên lạc nhằm tiết kiệm chi phí. Các thiết bị VoIP này còn được dùng trong các ứng dụng mở thêm đường liên lạc dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp, hoặc chuyển đổi để sử dụng sóng di động trong những vùng mạng điện thoại  PSTN không có hoặc hạn chế, hoặc các kết nối nhiều chi nhánh cho các doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh, và rất nhiều ứng dụng khác phục vụ nhu cầu cho hệ thống truyền thông của doanh nghiệp.


->> Chọn điện thoại VoIP

->> Chọn tổng đài IP PBX

->> Chọn thiết bị Gateway

->> Chọn máy chấm công

->> Chọn Camera IP