• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Mô phỏng mạng không dây

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Mô phỏng mạng RF để đo kiểm MIMO/Beamforming, thiết bị di động, trạm gốc di động The VR5 wireless channel emulator brings unprecedented ease of use to testing the latest cutting edge technologies such as MIMO OTA, beamforming, 8x4 MIMO, TD-LTE, WiFi 802.11n/ac, LTE-Advanced, and bi-directional or handover testing on both base stations and mobile devices.  It greatly simplifies the configuration of complex test setups,...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO