Mới nhất

Máy đo thu phát công suất quang cho thuê

Máy đo thu phát công suất quang cho thuê

1. Máy đo thu phát công suất quang FX402. Máy đo thu phát công suất quang TTI3. Máy phát công suất q..

Máy đo cầm tay E1, Datacom, ethernet - TX130e

Máy đo cầm tay E1, Datacom, ethernet - TX130e

TX130e là máy đo cầm tay hỗ trợ các tính năng đo E1, datacom, IP/ Ethernet (10/10/1000Base-T, 1000Ba..

Máy đo đa dịch vụ MTX150

Máy đo đa dịch vụ MTX150

MTX150 là thiết bị đo đa năng được tích hợp nhiều chức năng đo kiểm OTN, SDH, SONET, PDH, DSn, ..

Máy đo Ethernet cầm tay MX100e+/MX120e+

Máy đo Ethernet cầm tay MX100e+/MX120e+

MX100e+/MX120e+ là máy đo cầm tay IP/ Ethernet hỗ trợ các giao diện 10/10/1000Base-T, 1000Base..