• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Thiết bị di động và dịch vụ

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Đo kiểm hiệu năng thiết bị di động và dịch vụ The Umetrix platform accelerates device acceptance, service launch readiness and benchmarking processes by automating data collection, analysis and reporting workflows. Evaluate user experience of voice, data, video and battery life using any device, operating system or network.
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO